Välkommen hit!


Bromsa är en ideell organisation som verkar för att barns rättigheter respekteras av samhällets samtliga institutioner och makthavare. Idag sker alltför många misstag i våra myndigheters handhavande av ärenden som påverkar barn och deras rätt till en trygg uppväxt. Stress, okunskap och dessvärre i många fall även maktmissbruk gör att många barn lider i det tysta. Många barn vågar inte berätta för någon vuxen inom dessa myndigheter, eftersom de förlorat tilliten på grund av vad de har varit med om. Detta vill Bromsa ändra på genom att informera och sprida kunskap och även finnas som stöd för människor som behöver få höra att de inte är ensamma i sin kamp. Idag sker separationer mellan barn och deras trygga anknytningspersoner i stor omfattning och därför behöver vi ”BROMSA och styra in på rätt spår”; det som leder till att barn får en så trygg och stabil uppväxt som möjligt.

Vi måste lyssna och tro på barnen som ber oss om hjälp. Vi måste ha barnen i fokus!

Vill du vara med och kämpa för alla barns rätt till en trygg uppväxt? Bli medlem idag eller skänk en gåva, läs mer här.

Vi finns för att vi behövs. Vi behöver dig också! Välkommen som medlem!