Välkommen hit!

 

Håll gärna koll här eller maila oss på info@bromsa.org för att anmäla intresse, så kontaktar vi dig när vi bokat datum för aktiviteter.

Den 25:e juli anordnade föreningen Bromsa en familjedag på Skälby. Tack vare Haskas var detta möjligt. De medverkande barnen och deras föräldrar fick lyssna på högläsning ur Barnen i Kramdalen, hälsa på 4H-gårdens djur och gå tipsrunda. Det bjöds på glass och medaljutdelning, och teman som lyftes var integritet, stopp min kropp och alla barns rättigheter.

Här är det tipsrunda på gång!                                                               På besök i gethagen.

 

 

 

En medaljutdelning är på sin plats efter dagens aktiviteter – alla vinner på att känna till sina rättigheter!

Vi vill lyfta fram våra sponsorer och september månads sponsor är DOFF DATA!

Vill du veta mer om företaget? Klicka här.

 

 

 

Bromsa är en ideell organisation som verkar för att barns rättigheter respekteras av samhällets samtliga institutioner och makthavare. Idag sker alltför många misstag i våra myndigheters handhavande av ärenden som påverkar barn och deras rätt till en trygg uppväxt. Stress, okunskap och dessvärre i många fall även maktmissbruk gör att många barn lider i det tysta. Många barn vågar inte berätta för någon vuxen inom dessa myndigheter, eftersom de förlorat tilliten på grund av vad de har varit med om. Detta vill Bromsa ändra på genom att informera och sprida kunskap och även finnas som stöd för människor som behöver få höra att de inte är ensamma i sin kamp. Idag sker separationer mellan barn och deras trygga anknytningspersoner i stor omfattning och därför behöver vi ”BROMSA och styra in på rätt spår”; det som leder till att barn får en så trygg och stabil uppväxt som möjligt.

Vi måste lyssna och tro på barnen som ber oss om hjälp. Vi måste ha barnen i fokus!

Vill du vara med och kämpa för alla barns rätt till en trygg uppväxt? Bli medlem idag eller skänk en gåva, läs mer här.

Vi finns för att vi behövs. Vi behöver dig också! Välkommen som medlem!