Om oss

Syftet med vår förening är i första hand att verka för att barns rättigheter respekteras av samhällets samtliga institutioner och makthavare.

Vi som startat föreningen är alla föräldrar som har erfarenhet av att se hur våra egna eller nära vänners barn hamnar mellan stolarna i det system som har till uppgift att skydda dem. Resurser och kompetens saknas på många håll och samhällets skyddsmekanismer mot övergrepp från rättssystemet fungerar inte tillfredsställande. Därför behöver vi synliggöra problemen genom att informera och skapa debatt. Vi kan inte bara se på medan fler och fler barn slits ifrån sina trygga anknytningspersoner. Om Sverige menar något med att barnets bästa ska stå i fokus, måste barn ges större inflytande över sina liv och bli lyssnade på med större respekt.

Idag sker sådana separationer i stor omfattning och därför behöver vi BROMSA och styra in på rätt spår – det som leder till att barn får en så trygg och stabil uppväxt som möjligt.

Vi måste lyssna och tro på barnen som ber oss om hjälp, när de berättar om misshandel eller övergrepp. Vi måste ha barnen i fokus!

Har du en berättelse du vill dela med oss eller här på hemsidan, maila oss gärna på info@bromsa.org!

 

 

Tillbaka till startsidan.

Kommentera