Aktiviteter under 2017 – året då Bromsa bildades

Informationsdag om barns rättigheter, Bromsas första stora satsning

Fredagen den 5 maj hölls en informationsdag om barns rättigheter i Nybro.

Gun Dombrowsky från Rädda barnen inledde med matnyttig information om FN:s barnkonvention, som troligen blir inkorporerad i svensk lag inom kort. Hon gav en historisk tillbakablick och deltagarna fick följa organisationens utveckling och framsteg fram till nutid.

Advokat Eva Johansson från Centrumadvokaterna, som jobbar mycket med ärenden kring vårdnadstvister, tog över och gav sin syn på hur rättssystemet fungerar. Eva har stor erfarenhet och slog fast att det finns områden inom vårt rättssystem som behöver rättas till för barnens skull. Engagemanget hos tjänstemännen i våra tingsrätter varierar starkt och det får konsekvenser för barnen och det är lite av ett lotteri där vissa drar vinstlotter och andra nitlotter. Allas likhet inför lagen är en princip som ofta inte fungerar i praktiken.

Linda Grådal och Mikaela Dhyring från projektet treskablinoll berättade om sin vision om att inga barn ska behöva bli utsatta för sexuella övergrepp. Tre ”brev” är skrivna eller kommer skrivas för att skapa så många kontakter som möjligt med människor som arbetar bland barn, såväl yrkesmässigt som ideellt. Förskolebrevet, Idrottsbrevet och Särskolebrevet är utformade för olika målgrupper men har samma ärende; alltså en nollvision för sexuella övergrepp.

Kulturskolan bjöd på skönsång som bidrog till en varm och öppen gemenskap.

Annie, en tjej som går i nian, medverkade genom att berätta om egna erfarenheter som offer för misshandel av en nära anhörig i hemmet. Det var tufft av henne och hon gav en riktigt bra och tydlig tankeställare.

Erik Philipson medverkade genom ett filmklipp och berättade om hur landets socialtjänster borde arbeta för att garantera barn rättssäkra utredningar. Mycket fallerar idag på det området och det kan bero på allt från tidspress till brist på utbildning. Hans organisation Barnets bästa arbetar för att sprida information som leder till förbättringar inom området.

Deltagarna var mycket engagerade och kom med många bra synpunkter. Det var inspirerande att ta del av givande samtal mellan deltagare som aldrig tidigare träffats, men som kom för att de verkligen är intresserade av att göra sitt allra bästa för att barn och unga i vårt land ska få en så trygg och god uppväxt som möjligt.

Vi fick så mycket positiv respons och önskemål om fler informationsdagar.

Tack alla fantastiska föreläsare och deltagare för en inspirerande och hoppingivande dag!

Vi tackar även våra generösa sponsorer som gjorde den lyckade informationsdagen om barns rättigheter möjlig!

Läs gärna Barometerns artikel om evenemanget!

Barometern den 6 maj 2017

Nätverksträff med BRIS

26 september 2017 träffade Nancy från Bromsa Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS, för att diskutera våra frågor och skapa kontakter för framtiden.

Tillbaka till startsidan.