Aktiviteter under 2023

Måndagen den 30 oktober intog Kristina Loveby Nybro Folkets hus och föreläste på ett gripande, berörande och upprörande sätt om våld i nära relation! Personliga upplevelser varvades med statistik, fakta och konkreta tips och råd för hur du kan ingripa och bemöta våldsutsatta i din närhet. Stort tack till alla som kom och lyssnade, och ännu ett stort tack till våra medlemmar och sponsorer som gjorde kvällen möjlig!

På bild syns föreläsaren Kristina Loveby tillsammans med föreningens ordförande Nancy Olsson, respektive föreningens sekreterare och konferencier för kvällen Annie Olsson.

Bromsa närvarade vid Melinda Jacobs föreläsning på Åkrahällskolan i Nybro den 26 september, där hon berättade om sina upplevelser som fosterförälder till Esmeralda (Lilla hjärtat). Genom att berätta Lilla hjärtats historia sprider hon kunskap om hur illa det kan gå när myndigheter  som ska värna om barnens bästa misslyckas och vikten av att stå upp för alla barns rätt till trygghet.

Bromsa besökte Bokmässan i Göteborg!
Det blev många givande samtal om vikten av att sprida kunskap, inte minst med BRIS, Roks och författaren Susanne Hydén.

 


Nancy från Bromsa träffar BRIS. Läs gärna här om BRIS rapport om barns framtidstro.